torsdag 11 maj 2017

Att sprida risken i portföljen - några exempel

Sprider du riskerna i ditt sparande? Om inte så kan det vara hög tid att göra det!

Jag nämnde i ett tidigare inlägg att man kan sprida riskerna exempelvis genom en mix av aktier, räntebärande papper etc. Här kommer några exempel på hur risken kan spridas med tonvikt på aktier.

Exempel
 • Olika sektorer och branscher 
 • Äga flera bolag i samma sektor eller bransch
 • Investmentbolag
 • Aktier / fonder
 • Länder (i detta följer också viss diversifiering i valutor)
 • Investera över tid
 • Tillväxtaktier, värdeaktier, utdelningsaktier
 • Storlek på bolagen
Ett grundläggande råd är att köpa flera olika innehav och försöka hitta en mix där dessa kompletterar varandra. Om en hel bransch skulle gå dåligt så finns det förhoppningsvis då en annan bransch i portföljen som går bra och därmed balanserar risknivån. Undersökningar har dessutom visat att en portfölj med fler än 10 aktier har gett bättre avkastning än för de som haft färre innehav.

När Telia introducerades får många år sedan var det första aktieköpet för många människor och det blev Sveriges "folkaktie". Tyvärr var det många som endast hade Telia i portföljen och det har inte varit en så särskilt rolig resa. Så flera innehav är alltså att föredra men hur kan då resonera?

Olika sektorer / branscher
Det finns 10 huvudsektorer, tex energi, material, industrivaror samt 24 undergrupper, tex olja, gas kol som ligger under sektorn energi. För en väl diversifierad portfölj är det bra att sätta samman aktier från flera olika sektorer (eller grupper) tex inom fastighet, investment, telekom, konsumtion, energi osv. Under våren 2017 såg min Utdelningsportfölj ut enligt bilden nedan. Det kan ge inspiration om hur man kan tänka.
Flera bolag inom samma sektor/bransch
Ett annat sätt är att investera i 2 eller flera bolag i samma bransch för att på så sätt på riskspridning om ett bolag skulle gå väldigt dåligt. Det behöver ju inte innebära att branschen i sig går dåligt men just det bolag man valt kanske har problem. Istället för att göra en investering i antingen ICA eller Axfood kan man istället köpa hälften i båda bolagen och på det sättet sprida riskerna.

Investmentbolag (och aktiefonder)
Ett enkelt sätt att sprida riskerna är att investera i investmentbolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. Så genom att köpa investmentbolag blir du också indirekt "ägare" i flera andra bolag. Jag tycker att en bra portfölj bör innehålla åtminstone ett investmentbolag. För närvarande har jag själv Investor, Kinnevik och Creades.

Aktiefonder påminner om investmentbolag men tar också ut en förvaltningsavgift, fondavgiften. Kostnaden för att äga investmentbolag långsiktigt är väldigt låg och mitt förstaval blir generellt aktier i investmentbolag. Det stora utbudet av fonder kan också vara intressant då det är möjligt att investera i ett smalt område alternativt investera i indexfonder som ofta har låg förvaltningsavgift.

Länder (valutor)
Genom att köpa aktier (eller fonder för den delen) från andra länder och den lokala valutan erhålls riskspridning istället för att enbart investera i svenska aktier och därmed SEK. Jag fokuserar mest på svenska aktier men även en del nordiska samt amerikanska bolag. Personligen är det mest för att jag tycker det är roligt att komplettera med utländska aktier och inte så mycket för själva valutaaspekten. Valutor är svårt att spekulera i och det avråder jag att göra.

Investera över tid
Genom att kontinuerligt köpa aktier över tiden så kommer man pricka in både upp- och nedgångar. Det är egentligen ingen idé att försöka pricka en topp eller botten för det är svårt även för professionella investerare. Istället kan man successivt köpa de aktier man gillar och på så sätt undviker man också en del av stressen om man köpt en stor post och det sedan kommer en nedgång.
Det är ganska vanligt att månadssparande ger bättre avkastning än de som inte tillämpar det.

Ovan nämnda delar är områden som jag tycker är bra att fokusera på när man vill diversifiera sin sparande.

Är du helt ny på aktier rekommenderar jag att börja titta på investmentbolag för att sedan gå vidare med några bra bolag i några olika branscher. Investera löpande istället för att stoppa in allt sparande vid ett tillfälle. Tänk också på att förstå vad du investerar i.

Lycka till att bygga din väldiversifierade portfölj!

Hur sprider du riskerna? Kommentera gärna vad du gör för att sprida riskerna. Har du t ex aktier / sparkonto?


Tack för att du hittat hit. Läs gärna även:


tisdag 2 maj 2017

Se hur du ligger till med din pension jämfört med andra

Jag är ganska intresserad av pension eftersom jag har ett stort intresse för ekonomi i allmänhet. Trots mitt ekonomiintresse tycker jag tyvärr att problemet med pension är att det känns så fruktansvärt krångligt!!
 • Pensionen kommer från flera olika håll (staten + tjänstepension + privat).
 • Tjänstepensionen är en djungel om man haft flera anställningar.
 • Många ord och begrepp är svåra att förstå.
 • Jag planerar att sluta arbeta tidigare - det är jättesvårt att veta hur det kommer påverka mig.
Det var ett tag sedan jag var inne på MinPension men blev positivt överraskad idag. Tjänsten har utvecklats och jag tror att de är på rätt väg att göra den krångliga pensionen betydligt mer förståelig.

Statistik jämfört med personer i samma åldersgrupp och med samma kollektivavtal

Jämfört med tidigare finns här bättre och utförligare information om alla mina pensioner och jag tycker de presenteras enkelt och snyggt. Det finns även mycket läsvärd info för de som vill lära sig mer. Under "Mina Sidor" hittar jag Pensionsprognos, Pensionstillgångar och Pensionsstatistik, se bilden.

Jag kan tydligen få en pension som jag har all anledning att vara väldigt nöjd med.
Jag drev eget företag under 10+ år och kunde bygga upp ett ganska bra pensionskapital.

Fast statistiken i bilden förutsätter att jag fortsätter jobba till min pensionsålder som är 65 år. Och det är jag inte så sugen på eftersom jag funderar mycket på att gå ner i arbetstid. När jag drev min firma arbetade jag ofta 120% - 150% jämfört med en normal arbetsvecka. Det var stundtals mycket slitsamt och nu några år efter att jag sålt firman så tänker jag ofta på att vara mer ledig. Jag har mycket tid att ta igen med familj, barn, släkt och vänner.

Testa deras nya beta-sajt här  -->  beta.minpension.se

Förbättringar önskas
Pensionsprognosen på MinPension tillåter mig att gå i pension vid 62 år. Jag saknar att kunna välja ännu tidigare pensionsålder samt att kunna laborera med hur deltidspension skulle påverka ekonomin. Detta är viktigt då vår plan är att helt eller delvis kunna leva på aktieutdelningar som komplement till pension. Jag hoppas MinPension fortsätter utveckla sajten med såna funktioner.

Tack för att du hittat till min blogg som syftar till att öka intresse för ekonomi och sparande.

Hur tänker du kring pension? Skriv gärna en kommentar.torsdag 20 april 2017

Hur sprida risker och diversifiera?

Lägger du fokus på avkastning eller på risk?

De flesta sparare fokuserar nästan enbart på avkastningen och tänker inte så mycket på riskerna.
Det är inte så konstigt. Vi människor vill undvika risker eftersom vi lider mer av förluster än vi njuter av vinster.
Däremot tycker professionella sparare att det är lika viktigt att analysera avkastning som att analysera risk. Varför är det så och hur kan du själv göra?

Risk - avkastning
Enkelt uttryckt så innebär hög risk större sannolikhet en hög avkastning men tyvärr betyder det också att det är högre sannolikhet att investeringen går dåligt.
Inom investeringar så är risk kopplat till volatilitet vilket innebär hur mycket värdet på ett visst tillgångsslag som t ex en aktie svänger upp och ner. Går det växelvis mycket upp och ner så innebär det hög volatilitet, vilket generellt sett gäller många aktier (dock inte alla). Motsvarande så gäller att låg volatilitet innebär små svängningar, tex svenska statsobligationer.

I diagrammet nedan ser man att aktier utklassar obligationer (eller närbesläktade ränteplaceringar) över tid. Men det innebär också en högre volatilitet där aktier svänger mer och därmed innebär högre risk jämfört med obligationer som är näst intill en rak linje med mycket små svängningar.

Jämförelse mellan aktier och obligationer.

Aktier har alltså över tid en högre genomsnittlig avkastning än tillgångsslag som statsobligationer. Så förenklat gäller att ju längre tid man kan tänka sig att investera desto mer lämpligt är aktier som tillgångsslag om man kan leva med upp och nergångar. För mig är det givet att investera majoriteten av kapitalet i aktier men jag lägger också tid på att fundera på vilken risk jag är beredd att ta och därmed hur jag vill lägga upp mitt sparande.

Lär känna din risknivå
Man får alltså betalt utifrån den risk man väljer att ta så det här är något som varje sparare måste reflektera över och hitta sin egen risknivå utifrån sin livssituation, sina mål och sin investeringsstrategi.

För att bättre förstå sin egen risknivå och hur man skulle reagera vid en nedgång kan man ställa sig frågan; Hur hanterar jag en situation där mitt kapital minskar med t ex 25% eller 50%? Om du känner att det kan vara ok att drabbas av en större nedgång så kan du också ta större risk - och därmed även gynnas av möjlighet till större uppgångar i framtiden. Detta är naturligtvis också starkt kopplat till tidshorisonten på sparandet. Om pengarna kommer att behövas inom några år är aktier inte helt rätt då det inte går att veta om man behöver använda pengarna när aktierna toppar eller dalar.

Mitt övergripande tänk kring risk
Jag har valt att dela in mina placeringar i olika delar som är väl separerade. Detta gör att det är möjligt att ha en strategi och en tidshorisont kopplad till varje del av sparandet. Se bilden nedan.
Tidshorisonten speglar hur stor andel aktier respektive räntebärande papper jag har.
Generellt gäller att för långsiktiga strategier och mål som utdelningsportföljen, pension och barnspar så är tidshorisonten ca 10-20 år. Här kan jag ta hög risk och accepterar nedgångar när de väl kommer.
Räntesparandet är en trygg placering som minskar den totala risken. I dagsläget (mars-2017) är en ganska stor del av mitt totala sparande i räntor - ca 30% vilket är lite mer än jag egentligen siktar på.

AktieFamiljens fördelning av sparande och risker

Diversifiering
Diversifiering handlar om att sprida riskerna genom att placera pengarna i flera olika investeringar. Då drabbas man inte så hårt om någon av investeringarna skulle visa sig vara riktigt dålig. Det finns flera olika sätt att diversifiera sin portfölj. Här är några exempel hur man kan dela upp sina investeringar:
 • Olika aktieinnehav
 • Olika sektorer (man brukar lista 10 huvudsektorer, tex energi, material, industrivaror)
 • Olika branscher (man brukar lista 24 grupper, tex olja, gas kol som ligger under energi)
 • Äga flera bolag i samma sektor eller bransch
 • Investera över tid
 • Investmentbolag
 • Aktier / fonder
 • Storlek på bolagen
 • Länder (i detta följer också viss diversifiering i valutor)
 • Tillväxtaktier, värdeaktier, utdelningsaktier
 • Specifika tillgångsslag som tex guld 

Den stora frågan blir då; Hur ska jag då konkret diversifiera? 
I några kommande blogginlägg i vår så tänker jag bryta ner olika diversifieringsmetoder och visa några exempel på hur jag och några andra bloggare resonerar.

Tack för att du hittat hit. Läs också gärna:söndag 16 april 2017

Snart på plats i USA - vill veta hur Amerikanerna ser på sin ekonomi

Jag åker snart till Kalifornien i USA för en veckas arbete. Det är en konferens inom mitt arbetsområde och jag har sett fram emot det länge. Jag har varit i USA flera gånger i arbetet och på semester och jag måste säga att jag tycker om USA. Jag tycker landet är enkelt att vistas i och Amerikaner är generellt mycket service-minded och hjälpsamma. Det som även lockar är att Kalifornien är världens 6:e största ekonomi!! Ungefär lika mycket som Frankrike.


Det senaste året har jag fått upp ögonen mer och mer för Amerikanska aktier. Det är numera både enkelt och billigt att handla aktier från andra sidan Atlanten. Det rimmar kanske lite illa att handla eftersom vi har en värdering av börsen i USA som är rekordhög och det är med andra ord inte billigt att handla aktier där. Men jag har några innehav som jag haft en tid och även om börsen går ner så kommer jag fortsätta ha kvar dem och invänta nästa uppgång.

Jag har Johnson & Johnson, MC Donalds, VF Corp samt ganska många aktier under bevakning. T ex;
Amazon, Senior Housing Properties REIT, Walt Disney, Coca Cola, Reality Income Corp, Colgate, Procter & Gamble och Emerson.

Nu när jag är i USA och träffar branschkollegor som primärt är relativt högt uppsatta chefer så är min förhoppning att få intressanta diskussioner som rör den Amerikanska ekonomin, hur man ser på Trump-rally och hur framtidstron är. Detta ska bli mycket intressant.

Jag sammanfattar mina intryck när jag är tillbaka från USA.söndag 9 april 2017

Utdelning - varför faller aktiekursen?

I utdelningstider är det vanligt att aktiekursen faller kraftigt över en dag med ungefär samma belopp som själva utdelningen.
Varför är det så? 
Och vad är då vitsen med att dela ut pengar?
Ska försöka förklara detta efter bästa förmåga. :-)

Vad är aktieutdelning?

Förenklat kan man säga att aktieutdelning är ett sätt för ägarna få del av vinsten i bolaget. Utdelningen är vanligtvis en utbetalning i kontanter till aktieägarna enligt bolagets utdelningspolicy. Resten av vinsten används av bolaget så att det kan växa och utvecklas. Att aktieägare tjänar pengar på utdelningen är en grundstomme som ägare och en väsentlig del i mångas investeringsstrategi.

Vad innebär utdelningsprocessen?

Aktieutdelningen betalas ut vanligtvis en gång om året på våren i samband med bolagsstämman (utdelningen kan också vara tex halvårsvis eller kvartalsvis).

Årsstämman
I bokslutsrapporten brukar förslag för utdelning för föregående år lämnas vilket senare beslutas av aktieägarna på årsstämman. Stämman hålls vanligen på våren i samband med rapporten för första kvartalet. För att få utdelning behöver man äga aktierna vid börsens stängning då aktien fortfarande handlas med rätt till utdelning, fram till X-dag.

X-dag
Dagen efter årsstämman är vanligtvis X-dagen som betyder "exclusive dividend day" och innebär att aktien handlas utan rätt till utdelning. Inhandlas aktien på X-dagen går det alltså inte att tillgodose sig utdelningen.

Nu faller aktiens pris motsvarande utdelningen
Under X-dagen faller aktien med lika mycket som utdelningen, åtminstone i teorin. Så om exempelvis ett bolags aktiepris står i 100 kr och utdelningen är 5 kr/aktie bör aktiekursen gå ner till 95 kr. Som aktieägare har du då ett en aktie värd 95 kr och en utdelning i kassan på 5 kr. Man kan säga att en del av bolagets värde flyttats över till ägarna.
Nu är det inte alltid att kursen faller exakt lika mycket. Det kan bero på många andra faktorer som påverkar priset.

Utdelningsdag
Det här är en bra dag eftersom det är nu utdelningen betalas ut till aktieägarna. :-) Det sker i praktiken vanligtvis några dagar efter X-dagen.

Varför dela ut pengar om aktiekursen faller lika mycket?

Som jag nämnde ovan är en väsentlig del i mångas investeringsstrategi att tjäna pengar på utdelningen. Men om aktiekursen faller blir det ett nollsummespel och därmed meningslöst. Nja, detta gäller generellt om man ser kortsiktigt på sin investering då aktiens värde minskar och man får motsvarande pengar i handen.

Utdelningen är ju egentligen en del av bolagets vinst under hela året och den som behåller sina aktier under året kan också förvänta sig att aktiekursen återhämtar sig. En akties framtida utveckling vet man ju så klart aldrig något om men vi vet samtidigt att över tid så är aktier en bra placering och värderingen på börsen har historiskt sett ökat. Så för de som investerar långsiktigt så är chanserna goda att kursutvecklingen är positiv över tid samtidigt som man erhåller utdelning varje år. Därav har det varit en god investering. Se graf nedan där "SIX30 Return Index" visar utveckling med utdelningar inkluderat.
Tack för att du hittat hit. Läs också gärna:
fredag 31 mars 2017

Ökat i Castellum & sålt 2 bolag

Utdelningsportföljen

I veckan ökade jag på mitt innehav i Castellum. Det är ett av mina kärninnehav i Utdelningsportföljen. Castellum utgör nu 7,6% av portföljen. Jag gillar bolaget, deras historik, deras VD Henrik Saxborn och en utdelning på över 4%.

Spekulationsportföljen

Igår ändrade jag om lite i en av mina portföljer som jag döpt "Spekulation".
Den här portföljen motsvarar för närvarande knappt 10% av mitt totala sparkapital och används mest till att testa olika strategier alternativt ta lite kortare positioner.
För mig är det viktigt att olika strategier hanteras i olika portföljer för att verkligen förstå hur en strategi presterar.

Ericsson
Jag valde att lämna Ericsson som jag plockade in efter den kraftiga nedgången i höstas. De osäkerheter som finns i bolaget gör att jag tycker att det finns bättre alternativ istället. Det känns faktiskt riktigt skönt. Posten i Ericsson var över 100.000 kr vilket är klart mer än jag brukar ha i en enskild aktie i den här portföljen. Jag är klart nöjd med placeringen.Electrolux
Jag valde även att plocka bort Electrolux från Spekulationsportföljen. Jag är i grunden inte helt komfortabel med den här typen av verksamhet som dessutom är så marginalpressad. Jag visste från början att det var en relativt kort position.
Jag gick in i Electrolux till kursen 223,30 kr och ur på 240,00 kr. Dessutom hann jag få utdelningen på 3,75 kr / aktie så det känns bra.
Så på det stora hela är jag nöjd med vad dessa bolag bidragit med. För alla er som sitter med Ericsson hoppas jag att det utvecklas väl för dem.

Surdegarna
Om vi istället tittar åt andra hållet så är mina 3 sämsta innehav i spekulationsportföljen just nu på minus. Det är Autoliv (-7%), Nordax (-13%) och Novo Nordisk (-7%).
Nordax och Novo kan jag tänka mig ha en längre tid men Autoliv funderar jag på att avveckla när lämpligt tillfälle infinner sig.


Tack för att du hittat hit. Läs gärna även:
Min Utdelningsportfölj
Nilörngruppen
Castellum


söndag 26 mars 2017

Intervjuad av Claes Hemberg - Att pruta ränta på bolån

För ett bolån på 2 mkr är varje prutad tiondel på bolånet värd 2000 kr. Så kan du lägga några timmar på att pruta ner din ränta med exempelvis 0,5% så är det en årlig besparing på 10.000 kr!
Sköna pengar som det går att ha mycket roligare för än att ge dem till banken.

Det började för några veckor sedan med att jag via #sägdinränta på Twitter postade min bolåneränta som jag prutat ner till 1,18%. Det visade sig vara veckans bästa ränta, åtminstone på #sägdinränta.

I den vevan blev jag kontaktad av sparekonomen Claes Hemberg, aktiv bloggare och på Twitter. Claes uppmuntrar och informerar människor att sänka sina låneomkostnader. Han undrade om jag ville bli intervjuad för att dela med mig av mina tips för att pruta ner räntan på bolån. Jag ställde så klart gärna upp med att dela med mig av hur jag gjort.


Här kan ni läsa Claes Hembergs artikel:
http://blogg.avanza.se/hemberg/2017/03/16/prutade-hem-22-000-kr/

Förhoppningsvis inspirerar det någon att spara lite extra pengar.


Kom ihåg;

 • Det är du som sitter i förarsätet - inte banken. 
 • Det är enklare än du tror att pruta om du är förberedd. 
 • Du kan spara en hel del.